Friggebodar / Funkisstuga

Friggebodar / Funkisstuga

Konstruktion:

Enkelspåntat knutfräst planktimmer med vindspår eller fulltimmer. Takkonstruktion, tak och golvbjälklag, väggregling osv bestäms vid offerering.

Dimensioner:

Planktimmer 58 x 135 mm alt. fulltimmer 145 x 195 mm

Montering:

Varje detalj är märkt och överensstämmer med den medföljande monteringsritningen. Inga särskilda verktyg eller kunskaper krävs för monteringen och tidsåtgången för montering av stommen kan beräknas till 1-2 dagar gällande 58 mm timmer.

Montering av fulltimmerstomme kräver dock vissa merkunskaper och lyftanordning medels kran eller liknande. Räkna med en tidsåtgång av minst 5-6 dagar.

Angiven tidsåtgång utgår ifrån två personer. kan levereras från färdig stomme i monteringssats till komplett stuga uppmonterad och färdig att använda.

Funkisstuga 15 kvm

Denna stuga sticker ut lite grann med sin stil i funkismodell.

Om du inte vill ha den i timmerstil kan stugan tillverkas utan knutkedjor med vanliga stående knutbrädor.

Stugan kan även tillverkas med ändrade placeringar av glas – fönsterpartier och dörröppningar.

Rebecka 15 kvm
Sara 15 kvm
Funkisstuga 15 kvm
Funkisstuga 15 kvm i moduler