Bastustugor

Bastustugor

Först och främst vill vi gärna informera lite om våra tankar om bastustugor och vad vi tycker är viktigt att tänka på inför uppförande av en sådan byggnad.

Den miljö som uppstår i en bastu är en av de tuffaste tester som man kan göra beträffande täthet i ytskikt, som ska förhindra fukt att tränga in i väggar och tak och dess isolering.

Det finns idag bra tätskikt i form av specialplast som är framtaget just för basturum och liknande som ska motstå både fukt och värme och förhindra att fukt tränger in i isolering och bjälklag. Dock förutsätter detta att monteringen görs på ett mycket noggrant sätt med tejpade skarvar och att byggnaden står stabilt utan sättningar i grund eller tjällyft mm. som kan orsaka läckage i tätskiktet som inte upptäcks förrän skadan är skedd.

Vi har under åren tillverkat olika typer av bastustugor och valt en konstruktion som minimerar risken för fuktskador i framförallt väggar och golv.

Detta bygger på att alla väggarna – även i bastudelen består av enbart homogent trä utan reglar och isolering- varken i väggar eller golv. Taket kan förvisso isoleras men isoleringen måste effektivt skyddas med sk fuktspärr.

Detta görs med en bastuplast som omnämnds tidigare och där plasten kläms fast med en skruvad list i brytningen mellan tak och vägg och tätas med en sträng våtrumsilicon.

Golvet består av ett tryckimpregnerat bjälklag på plintar med tryckimpregnerad trall utglesad med ca 2 mm mellanrum. Mellan trallen och bjälklaget monteras ett myggnät.

Fördelarna med detta system är följande:

Risk för fuktskador i väggar, tak och golv elimineras.
Bastun har alltid en god atmosfär då luften till kaminen tillförs utifrån och genom golvet.
Kallras utesluts då kall luft sjunker och varm luft stiger (utluftning sker med tallriksventil på väggens högsta punkt).
Rengöring kan utföras med vattenslang (tänk på utspillt öl mm.)

Den del av byggnaden som utgör relaxdelen kan naturligtvis isoleras om man så önskar och görs på följande sätt:

En vindduk monteras på väggens insida, sedan monteras stående glidreglar (45×70 med mellanrum cc 60) på väggen.

Mineralull 70 mm läggs mellan reglarna, därefter en plastfolie som kondensskydd och sist spikas liggande timmerpanel som beklädnad.

Om stugan inte ska användas i någon större utsträckning vintertid finns ingen anledning att isolera väggarna. Ska stugan isoleras bör man också överväga att välja bort eller ersätta skjutglaspartierna med fönster eller glaspartier med bra k-värden.

Stugan kan levereras i olika varianter som t.ex bastustuga med duschutrymme, gäststuga med en liten toalett, eller en praktisk och läcker stuga för matfesten där du kan inreda ett kök och grill samt få en mysig inglasad plats att sitta och njuta av måltiden.

Om du inte vill ha den knuttimrade varianten kan stugan göras utan knutkedjor och monteras med vanliga knutbrädor.

Vi levererar i monteringsats delvis tillkapat och fräst material vilket gör monteringen relativt enkel och snabb.


Bastustuga SARA 15 kvm 

BASTUSTUGA ”FUNKIS” 15 kvm
Bastustuga Funkis i moduler 15 kvm