Friggebodar / Funkisstuga

Klicka på bilden för att komma till olika stugmodeller:

     

Rebecka 15 kvm                                      Sara 15 kvm

 

     

Funkis i timmer 15 kvm                        Funkis i moduler 15 kvm

 

Konstruktion: 

Enkelspåntat knutfräst planktimmer med vindspår eller fulltimmer. Takkonstruktion, tak och golvbjälklag, väggregling osv bestäms vid offerering.

Dimensioner: 

Planktimmer 58 x 135 mm alt. fulltimmer 145 x 195 mm

Montering:

Varje detalj är märkt och överensstämmer med den medföljande monteringsritningen. Inga särskilda verktyg eller kunskaper krävs för monteringen och tidsåtgången för montering av stommen kan beräknas till 1-2 dagar gällande 58 mm timmer.

Montering av fulltimmerstomme kräver dock vissa merkunskaper och lyftanordning medels kran eller liknande. Räkna med en tidsåtgång av minst 5-6 dagar.

Angiven tidsåtgång utgår ifrån två personer. kan levereras från färdig stomme i monteringssats till komplett stuga uppmonterad och färdig att använda.

 

Klicka här för monteringsanvisning!