TMT Timmerteamet i Skellefteå AB

Orgnr: 556964-9220

Hemmistjärn 31

934 93 Kusmark

Tel: +46 (0)910 724358

Mob: +46 (0)703 714751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiration

Fjällnäs 90 kvm med loft

2016-10-19

Funkisbastu 15 kvm

2016-10-18

Bastustuga

 

 

Timmerteamets verksamhet är i huvudsak inriktad på tillverkning och försäljning av prefabricerade moduler till villor, fritidshus, maskinhallar, garagebyggnader samt knuttimrade stommar till fritids och bastustugor.  

Vi använder oss av virke med hög kvalité och grova dimensioner. Tillverkning av hus, stugor, garage och maskinhallar sker efter beställning eftersom vi huvudsakligen gör kundanpassade lösningar.

Företaget ligger ca 25 km nordväst om Skellefteå. Våra kunder är forutom våra samarbetspartner inom byggbranchen bl.a Fastighetsägare, Maskinentreprenörer, Lantbrukare, Kommuner, Fastighetsförvaltningar, Villaägare m.fl.

 

 

Lite inspiration inför våren  

Paviljong